00043-4PHP infoBoard V.7 Plus
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง

...
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง

...

Admin : nmkinfo nmkinfo   [แก้ไข]
24/02/2012 - 12:39
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
(Basic life support)
จุดเน้นสำคัญ
1.การตรวจพบภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน ประเมินจากการไม่ตอบสนอง และการหายใจที่ผิดปกติของผู้ป่วย
2.ยกเลิกการประเมินการหายใจโดยเทคนิค" ตาดู หูฟัง แก้มสัมผัส"
3.เน้นกดหน้าอกอย่างถูกต้อง ทั้งอัตราเร็ว ความลึก การปล่อยให้หน้าอกกลับคืนจนสุด การขัดจังหวะการกดหน้าอกให้น้อยที่สุดและหลีกเลี่ยงการช่วยหายใจที่มากเกินพอดี
4.มีการเปลี่ยนแปลงลำดับขั้นในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานจาก A-B-C เป็น C-A-B
5.กดหน้าอกด้วยอัตราเร็วอย่างน้อย 100 ครั้งต่อนาที
6.กดหน้าอกด้วยความลึกอย่างน้อย 2นิ้ว(5 เซนติเมตร)
สิ่งสำคัญจำ 5 ขั้นตอนของห่วงโซ่แห่งการรอดชีวิต(Chain of Survival)เพราะหากท่านสามารถทำได้ตามstep โอกาสการรอดชีวิตของผู้ป่วยจะสูงมาก
1.เรียกคนช่วยอย่างรวดเร็ว การตะหนักถึงภาวะฉุกเฉินและการแจ้งทีมช่วยชีวิต(EMS)อย่างรวดเร็ว( Early Access)
2.การเริ่มปฏิบัติการช่วยชีวิตในทันที(Early CPR)กดหน้าอกให้มีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตได้2-3เท่า
3.เมื่อมีข้อบ่งชี้ให้การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้าให้รวดเร็วที่สุด ภายใน 3-5นาที(Early Defibrillation)
4.ปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูงอย่างรวดเร็ว(Early ALS)และมีประสิทธิภาพ(ให้ยาช่วยชีวิตต่างๆ)
5.ให้การดูแลหลังจากCPR อย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพ(Integrated Post Cardiac Arrest Care)Admin : nmkinfo nmkinfo   [แก้ไข] ลบ
24/02/2012 - 12:40

- แก้ไขล่าสุด
24/02/2012 - 12:40

...

Admin : nmkinfo nmkinfo   [แก้ไข] ลบ
24/02/2012 - 12:51
...

Admin : nmkinfo nmkinfo   [แก้ไข] ลบ
24/02/2012 - 12:53
...

Admin : nmkinfo nmkinfo   [แก้ไข] ลบ
24/02/2012 - 12:53
...

Admin : nmkinfo nmkinfo   [แก้ไข] ลบ
24/02/2012 - 12:54
...

Admin : nmkinfo nmkinfo   [แก้ไข] ลบ
24/02/2012 - 12:54

 

หน้า : 1